bilgi@konyaveremlesavas.org.tr

KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

Kurucumuz Mümtaz Koru

Mümtaz Koru Hayatı
1888 - 1962Kurucu Başkanımız Mümtaz Koru; 1888 Yılında Konya / Meram Dibekbaşı semtindeki yazlık bağ evinde doğmuştur.
Babası Hacı Bahri efendi, kendisi henüz 13 yaşında iken vefet etmiştir. Babasının babası Hacı Nazif efendi, Konya’nın eşraflandandır. Nakipoğlu Camiini yaptıran eski Konya müftüsü Hacı İbrahim efendinin 4. kuşak evlâdıdır. Annesi Hacı Hatice hanım, Konya Belediye Reisliği yapan ve 1876 meşrutiyetinde Konya mebusu olan Hacı Fasih efendinin kızıdır.

Mümtaz Koru ilk ve Orta öğrenimini tamamlayıp, 1905 yılında Konya Vilâyet idadisinden (Lisesinden) mezun olmuştur. Bundan sonra Konya Belediye katipliği, Konya maarif idaresi katipliği görevlerinde bulunmuştur. Memuriyeti devam ederken idadi okulunda (Ortaokul)  Usulü defter ve Kitabeti resmiye ve Konya idadisinde Riyaziye (Matematik) öğretmenliği de yapmıştır. Bu arada yeni açılan Konya Hukuk Mektebine kaydolmuş ve 1912 yılında okuldan diploma (Şahadetname) almıştır.

Daha sonra Fransa’ya giderek Marsilya Ticaret Mektebinde, ekonomi tahsiline başlamış, fakat birinci cihan savaşının çıkması üzerine 1914 yılında tahsilini yanm bırakarak yurda dönmüştür.
1922 yılında Konya iktisadi Milli Bankası Müdürlüğü 1924 yılında da Ziraat Bankası Konya Şubesi Müdürlüğüne atanmıştır. Halen Ziraat Bankasının bulunduğu tarihi banka binası Mümtaz Koru’nun Müdürlüğü zamanında yaptırılmıştır. 1934 den sonra Adana ve Izmir Ziraat Bankası Müdür vekillikleri ve Kocaeli Ziraat Bankası Müdürlüğü yapmıştır.

1935 de Ankara da yeni kurulan Ziraat Bankası Zirai Krediler Şube Müdürlüğüne getirilmiş ve
1948 yılında bu görevden emekli olarak 42 yıllık Devlet hizmetine son vemiştir. Mümtaz Koru, Aladağ eşrafından ve Konya Defterdarlığı mümeyyizi olan Hacı Nafiz efendinin kızı Güzide Hanim ile evlenmiştir, çocuğu olmamıştır. Onun kendi deyimi ile evlâdı, Konya Veremle Savaş Deneği'dir.

ikinci cihan savaşından sonra bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de Verem Hastalığı korkunç boyutlara ulaştığı İçin,
1948 yılında emekli olup Konya’ya dönünce, Konya Veremle Savaş Demeği'ni kurmuştur.

Ankara’daki üç katlı apartmanını satıp parası ile Mümtaz Koru Verem Savaş Dispanseri'ni yaptırmıştır. Bir süre sonra da, bugünkü Eğitim Fakültesinin bulunduğu alana isabet eden yerdeki 20 dönümlük arazisini satarak Mümtaz Koru ilköğretim Okulu'nu ve eski buğday pazarı civarındaki Güzide Koru Verem Savaş Dispanseri'ni yaptırmıştır. Vefat ettiği 6 Ocak 1962 tarihine kadar, maddi ve manevi her türlü çalışma ve fedâkârlığı göstererek Konya da Veremle Savaşı başarı ile gerçekleştirmiştir. Kurucumuzun vefatından sonra görevi devralanlar onun yolunda yürümüşler ve Konya Veremle Savaş Derneği'ni Türkiye’nin en güçlü Verem Savaşı Derneği haline getirmişlerdir.

Kurucu Başkanımız
Mümtaz Koru Bey'e sevgi ve saygılarımızla

    HIZLI İLETİŞİM

    Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin