bilgi@konyaveremlesavas.org.tr

VEREM HAKKINDA

TÜRKİYE'DE TÜBERKÜLOZ...

TÜRKİYE'DE TÜBERKÜLOZ...

Ülkemizde sessiz tüberküloz enfeksiyonu halen yaygın durumdadır. Türkiye’ de 15 milyon kişide sessiz tüberküloz enfeksiyonu bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu kişilerin % 10’nun yaşamları boyunca aktif hasta olma olasılığını % 10 kabul edersek tüberkülozun gelecek yıllarda da ülkemiz için bir sorun olacağını düşünebiliriz.

Türkiye’ de görülen tüberküloz hastalığı sıklığı giderek azalmaktadır.Türkiye tüberküloz hastalığının orta derecede yaygın olduğu ülkeler arasındadır.T.C Sağlık Bakanlığı verilerine göre halen ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 100.000 kişiden 17’ si tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır. Bu rakam ile ülkemizdeki durum Orta Avrupa ülkelerine benzerdir.

Türkiye tahmin edilen tüberküloz hastalarını bulma ve bu hastaları tedavi etme konusundaki Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hedefleri yakalamış ve sürdür durumdadır.

Çok İlaca Dirençli Tüberküloz hasta sayımız giderek hafif de olsa artmaktadır. Bu konuda daha etkili önlemler gereklidir. Ülkemiz de HIV (+) kişi oranı mutlak rakam olarak düşük durumdadır. Fakat bu rakam giderek artmaktadır. Halen tüberküloz hastalarımızın  % 1’ine yakınında aynı zamanda HIV enfeksiyonu bulunmaktadır.

Ülkemiz tüberküloz kontrolü açısından diğer bir sorun yurt dışından gelen göçmenlerde görülen tüberkülozdur. Halen ülkemiz’ deki hastalarımızın %6’sı, İstanbul’daki hastaların ise % 8’i göçmendir.

DİĞER BİLGİLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin