bilgi@konyaveremlesavas.org.tr

KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

Tarihçe

aTarihçe

KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

Tarihçe;

Konya Veremle Savaş Derneği 1948 tarihinde merhum Mümtaz Koru’nun önderliğinde 40 kurucu üye ile kuruldu. İlk kurucu üyelerden günümüzde hayatta olan yoktur. Derneğimiz 1949 yılında da Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Onayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak Kamu Yararına Çalışan Derneklerden kabul edilmiştir.

Merhum Mümtaz Koru tamamen kendi şahsi serveti ile devlet hastanesi karşısındaki Mümtaz Koru Verem Savaş Dispanserini 1948 yılında yaptırmış bu günkü yeni hali ise 2014 yılında hizmete açılmıştır.

Veremle mücadeleyi daha da güçlendirmek için halktan da yardım toplanarak ve gene kendi serveti ile 1953 yılında alt katında 10 dükkân bulunan ve derneğe gelir getiren ikinci bir dispanser bu günkü Kızılay hastanesi yanında yaptırılarak Güzide Koru Verem Savaş Dispanseri adıyla hizmete girmiştir.

Mümtaz Koru yine kendi parası ve ilaveten halkın ve sağlık bakanlığının yardımları ile Meramda Prevantoryum binasını 1958 yılında nekahette olan tüberküloz hastalarının tedavileri için yaptırdı. Bu bina günümüzde ilkokul olarak kullanılmaktadır.

Derneğimiz, Merhum Mümtaz Koru’nun temel teşkil eden ve yukarıda belirtilen hizmetlerine ilaveten 1962 de vefatından sonra, Mevlana Caddesi üzerinde bulunan eski işhanını yıkarak, büro ve dükkânlardan oluşan yeni İşhanını Mümtaz Koru ismini vererek tekrar yaptırmıştır. Bu işhanından sağlanan gelirle; Meram Tıp Fakültesinin kuruluşunda bir ameliyathane teçhizatıyla beraber kurmuş, Göğüs Cerrahisi Anabilim dalına Kan Gazları Analiz Cihazı almış, bakteriyoloji laboratuarı için etüv cihazı almış, C Blok inşaatına yüklü miktarda nakdi yardım yapmış velhasıl Meram Tıp Fakültesinin İnşaat aşamasında nakdi ve bina tamamlandıktan sora ihtiyaç olan cihaz ve malzemelerin temini konusunda yüklü yardımları olmuştur.

Ayrıca bu gün için yenisi yapılan ve yıkılan eski Devlet hastanesinin yapım aşamasında bir katın mefruşatını temin etmiş, gene yıkılan doğum evinin bir katının inşaatını Derneğimiz yaptırmış ve Konya’mızda pek çok sağlık kuruluşlarının yapımında ayni ve nakdi yardımlarda bulunarak halkımızın bu kurumlardan istifade etmesine katkıda bulunmuştur.

Mümtaz Koru ve Güzide Koru Verem Dispanserlerinin verem ilaçları tümüyle dernek tarafından karşılanmakta ve yine Meram Tıp Fakültesi hastanesinin hastalara verdiği verem ilaçları yakın zamana kadar derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

Dispanserlerimizde tedavi gören kayıtlı fakir veremli hastaların yol paraları ve iaşe bedelleri de karşılanmaktadır.

Konya ve havalisine hizmet etmeye devam eden derneğimiz, veremle mücadeleyi daha etkin olarak yapabilmek için Meram Tıp Fakültesi bünyesinde 75 yataklı modern bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1992 yılında inşa etmiş, 2003 yılında da 5 katlı ek bina yapılarak kapasitesi artırılmıştır.

Yapılan bu gayretli çalışmalar ve halkımızın desteği neticesinde verem artık korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmış, veremli hasta sayılarında önemli düşüşler kaydedilerek gelişmiş dünya ülkelerindeki hasta sayılarına düşmüştür.

Ülkemizde ocak ayının 1. pazar günü ile 2. Pazar günü arasındaki hafta Sağlık Bakanlığınca “ Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” olarak kabul edilmiştir. Bu haftada halkımızı veremin belirtileri, bulaşma yolları, korunma çareleri ve verem dispanserlerinde röntgen filmlerinin, balgam muayenelerinin, verem aşılarının ve bütün verem ilaçlarının ücretsiz olarak hastaların hizmetine sunulmuş olduğunu duyurmaya ve halkımızı vereme karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Derneğimizin Tarihi

  • Tarihçe
  • Tarihçe
  • Tarihçe
HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin